Çalıştığınız işyerinde yılda kaç kere ikramiye, prim veya jestiyon verilir?

Çalışma Şartları İkramiye ve Prim

Çalışma Şartları İkramiye ve Prim Ödemeleri

İşçiler açısından önemli olan konuların başında ikramiye ve prim de gelmektedir. Kimi işyerleri ise maaşa ek olarak prim usulü ile işçi çalıştırdığını iş sözleşmesi ile belirtmektedir. Bazı işyerleri de günlük, haftalık ve aylık gibi dönemsel hedeflerin gerçekleşmesi sonucunda çalışanlara prim hakkı sunmaktadır. İkramiye ise şirketlerin iş politikasına bağlı bir durumdur. İşveren belirli sürelerle, çalışanlara ikramiye verebilir. Ancak işçiyle işveren arasında yapılan iş sözleşmesi gereği, kararlaştırılan tarihlerde işçiye ikramiye ödeneceği şeklinde anlaşılmış ise bu ödeme gerçekleşir.

Çalışma Şartları İkramiye ve Prim Ne Anlama Gelir?

İkramiye, çalışanın işyerine olan katkıları sebebiyle bir seferde ya da belirli aralıklar ile yapılan ücret eki niteliğindeki ödemedir. Prim de, çalışanın mal veya hizmet üretiminde daha verimli olması için, hedefleri tamamlamaya yardım etmesi gibi sebeplerle işveren tarafından ödül niteliği taşıyan ödemeler olarak tanımlanabilmektedir.

Çalışma Şartları İkramiye ve Prim Hakkında Ayrıntılar

İşverenin işçiye prim ödemesindeki amaç, onun daha da verimli bir biçimde çalışmasını teşvik etmektir. Prim tamamen kişiye özel bir uygulamadır. Bu nedenle genel bir niteliği bulunmamaktadır. Ancak ikramiye genel bir niteliğe sahiptir. Çünkü ikramiye ödemelerinden bütün işçiler faydalanmaktadır. Yani işveren tarafından ayrım yapılacak geçerli bir sebep olmadığı sürece, prim ve ikramiye eşitlik ilkesine uygun biçimde çalışanlara ödenmelidir.

İkramiye ve Prim Ne Zaman Ödenir?

Çalışanların ikramiyeye hak kazanmaları için işyerinde dönem sonuna kadar çalışıyor olmak gerekmez. Çalışılan süreyle sınırlı olmak kaydıyla işçiler, ikramiye talep edebilirler. Aynı durum prim için de geçerli olmaktadır. Çalışanlara prim ve ikramiye ödemeleri sözleşmede geçen zamanlarda ödenir. Eğer iş sözleşmesinde prim ve ikramiye hakkında herhangi bir hüküm bulunmuyor ise ödemeler, işverenin sözlü olarak açıkladığı tarihte yapılmaktadır.

Çalışma Şartları İkramiye ve Prim Hesabı

Primin hesaplanması, ürün satışı, hizmet veya mal üretimi gibi konulara göre değişiklik gösterir. İkramiyenin hesabı ise yılda kaç kez maaş alındığına göre hesaplanmaktadır. Tam sene çalışmalarda ikramiye tutarı aylık ücrete göre belirlenmektedir.

Çalıştığınız işyerinde yılda kaç kere ikramiye, prim veya jestiyon verilir?

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde yılda kaç kere ikramiye, prim veya jestiyon verilir? Puanı  3 soru sırası 9

  1. 4 ve üzeri tam maaş, herkese verilir.
  2. 3 maaş ilgili yöneticilere verilir.
  3. 1 maaş üst yönetime verilir.
  4. Yıllık yarım maaş çalışanların tamamına verilir.
  5. Prim, ikramiye jestiyon yok.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.