Çalıştığınız iş yerinde yemek imkanı nasıldır?

Çalışma Şartları ve Yemek İmkanı

Çalışma Şartları ve Yemek İmkanı: Personele Yemek Ücreti Vermek Mecburi Midir?

İşçi ile işveren arasında imzalanmış olan iş akdi gereği yemek ücreti verilmesi gerekiyor ise, işveren yemek ücreti ödemek zorundadır. Bu durum tam anlamıyla sözleşme ile ilgili bir husustur. İşveren açısından kanuni bir zorunluluk bulunmaz. İş Kanunu açısından ise bir işçiye yol ve yemek ücreti verilmesi, servis imkanının sağlanması veya çalışılan yerde yemek verilmesi; iş akdi hükümleri ile belirlenmektedir.

İşyerinde Yemek Vermek Zorunlu Mudur?

Çalışma şartları ve yemek imkanı konusunda, işyerlerinde yemek çıkması durumunun bir zorunluluk olup olmadığı da işçiler tarafından merak edilir. Yemek ücretinin iş akdinde geçmesi veya işçiye yemek verileceğinin belirlenmesi gibi durumlarda, işveren tarafından işçiye yemek imkanı tanınmak zorundadır. Fakat iş sözleşmesinde bununla ilgili herhangi bir maddenin olmaması demek, işverenin yemek vermesi veya yemek parası ödemesinin zorunlu olmadığı anlamı taşır.

Çalışma Şartları ve Yemek İmkanı: Yemek Ücretinin İşçiye Naki Şekilde Ödenmesi

Yemek ücretleri işçiye nakden ödenebilir. Bu durumda verilen ücret ise net ücret şeklinde kabul edilir, yani bordroya yansıtılır ve vergilendirilir. Yemek bedellerinin nakit biçimde personelin kendisine ödenmesi durumunda, bu miktarların gelir vergisinden istisna edilmesi söz olabilmekte, ödemelerin ise ücret olarak kabul edilmesiyle beraber vergilendirilmesi zorunlu olmaktadır.

İşçiye Yemek Fişi veya Yemek Kartı Hakkı Tanınması

İşçiye yemek fişi verilmesi suretiyle sağlanan menfaat, hukukta da açıkça belirtilmiştir. İşçi bu fişleri iş yeri dışında kullanacak ise, belirli bir tutarı aşmayan bölümü vergiye tabi olmayacaktır, ancak aşan kısım ise vergiye tabi olur. İşçiye yemek fişi verilmesi sebebi ile yapılan gider, fişi veren işyerinin faturası ile belgelendirilir ve gider olarak kaydedilir.

Çalışma Şartları ve Yemek İmkanı: 2020 Günlük Yemek Bedeli Ne Kadar?

Son verilere göre 2020 senesi için günlük yemek bedelinin yaklaşık olarak 24.84 TL olduğu bilinmektedir. Vergi düşüldüğü zaman ise bu rakam 23 TL olmaktadır. Aylık çalışma süresi 30 gün üzerinden değerlendirildiğinden, bir işçinin aylık yemek ücreti en az 23 x 30 = 690 TL olmalıdır.

Çalıştığınız işyerinde yemek imkânı nasıldır?

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde yemek imkânı nasıldır? Puanı  4 soru sırası 8

  1. Sınırsız fatura karşılığı ile yemek ihtiyacı karşılanır.
  2. Şirket yemekhanesi ile yemek ihtiyacı karşılanır.
  3. Tedarikçi firma tabldot ile yemek ihtiyacı karşılanır.
  4. Yemek fişi(elden nakit) ile yemek ihtiyacı karşılanır.
  5. Herhangi bir yemek imkânı yok.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.