Çalıştığınız işyerinde sigorta başlangıç süresine zamandır?

Çalışma Şartları ve Sigorta Başlangıcı

Çalışma Şartları ve Sigorta Başlangıcı Ne Zaman Yapılmalıdır?

İş yayatının en önemli problemlerinden biri de işçilerin sigortalılık bildirimlerinin yasal olarak ne zaman yapılacağı konusunu bilmemesi ve özellikle de işverenlerin bu konu hakkındaki yükümlülük ve yaptırımlardan bihaber olmalarıdır.

Çalışma Şartları ve Sigorta Başlangıcı: İşçinin Sigortasını Başlatma?

5510 sayılı kanuna göre işverenler, işe başlayacak ve sigortalı olacak olan işçileri, sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK’ya bildirmekle yükümlü olurlar. Buna göre, bildirim işleminin en geç işçinin işe başlayacağı günden bir gün önce yapılması zorunludur.

Çalışma Şartları ve Sigorta Başlangıcı: Bütün Çalışanların İşbaşı Öncesi Sigorta Bildirimi Zorunlu Mu?

Her işçinin işe başlamadan önce SGK’ya bildirim yapılması gerekir mi? Konuyla ilgili kanunun getirdiği istisnalar da söz konusudur. Bu sayılan istisnalardan söz etmek gerekirse yine ilgili maddeye göre işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;

  • İnşaat sektörü, balıkçılık işi veya tarım işyerlerinde işe başlayacak olan sigortalılar için, en geç çalışmaya başlatıldığı gün
  • Yabancı memleketlere sefer yapan araçlara sefer sırasında alınarak işe başlatılan ile kuruma ilk kez işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde; ilk kez sigortalı çalışmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içerisinde
  • Kuruma ilk kez işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ise; işe başlanılan tarihten itibaren bir aylık süre içinde
  • Kamu idarelerinde istihdam edilen ve işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personeller ile kamu idarelerince yurt dışı göreve gönderilmek üzere işe alınanların, işe başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içince bildirimleri gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Çalışma Şartları ve Sigorta Başlangıcı: Bildirgenin E-Sigorta Yoluyla Yapılması

Özel sektördeki işyerlerinden, 2009 tarihinden itibaren işe giren sigortalıların ilk ve tekrar sigortalı biçimde işe giriş bildirgelerinin e-sigorta yolu ile SGK’ya iletilmesi zorunlu tutulmuştur. İlgili belgeler yasal süresinde ve kağıt ortamında verilse bile, bu belgeleri e-sigorta aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmeyenler için 5510 sayılı Kanun’a göre idari para cezası uygulanması kararı verilmiştir. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, işe yeni başlayacak kişilerin e-sigorta yoluyla sigortalılık hallerinin bildirilmesinin zorunlu olduğunu söyleyebiliriz.

Çalıştığınız işyerinde sigorta başlangıç süresine zamandır?  

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde sigorta başlangıç süresine zamandır? Puanı  3 soru sırası 26

  1. Çalıştığımız işyerinde sigorta ilk iş başı yapıldığı gün yapılır.
  2. Çalıştığımız işyerinde ilk hafta içinde yapılır.
  3. Çalıştığımız işyerinde ilk iki hafta içinde yapılır.
  4. Çalıştığımız işyerinde ilk bir ay içinde yapılır.
  5. Çalıştığımız işyerinde sigorta yapılmaz.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.