Çalıştığınız işyerinde yapılan iş anlaşmasının bir nüshası taraf olarak size verildi mi?

Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesi

Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesi Hakkında Önemli Hususlar

İşçinin, bağımlı şekilde iş görmeyi ve diğer taraf olan işverenin ise bu iş görme karşılığı olarak maaş ödemeyi kabul etmesinden oluşan sözleşmeye iş sözleşmesi denir. İş sözleşmesi içerik olarak işçi ve işvereni ilgilendiren her türlü konuyu kapsamalıdır. Kanunla aksi belirtilmediği müddetçe iş sözleşmesi özel bir şekle tabi olamaz. Süresi bir sene ve daha çok olan iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması bir zorunluluktur. İşe girişte yazılı bir sözleşme yapılmamış ise, en geç iki ay içinde işveren, tüm hükümleri içeren bir belgeyi çalışana vermekle yükümlüdür. Ancak, süresi 1 ayı geçmeyen işlerde bu kural söz konusu değildir.

Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

 • Sürekli ve süreksiz iş sözleşmesi: En fazla 30 gün devam eden işlere süreksiz, 30 günden uzun süren işlere ise sürekli iş sözleşmesi uygulanır.
 • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi: Başlangıcı ve bitişi belli olan bir işe belirli iş sözleşmesi, başlangıcı ve bitişi belirsiz olan işlere ise belirsiz iş sözleşmesi uygulanır.
 • Tam süreli ve kısmi süreli iş sözleşmesi: Haftalık olarak 45 saat çalışılan işlere tam süreli iş sözleşmesi yapılır. Tam süreli iş sözleşmesinin üçte ikisi oranındaki işlere de kısmi süreli sözleşme yapılır.
 • Deneme süreli iş sözleşmesi: En çok iki aylık süre için yapılan sözleşmedir.
 • Takım sözleşmesi: Birden fazla işçinin bir takım oluşturması ve bu takımla yapılan sözleşme demektir.

İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi

İşverenlerin sözleşmeyi feshedebilmesi için haklı sebeplerinin olması şartı bulunmaktadır. Çalışma şartları ve iş sözleşmesi konumuzda, işveren tarafından hangi nedenlerden dolayı haklı fesih yapılabilir sıralayalım:

 • İşçinin diğer çalışanlara oranla yetersiz kalması
 • İşçinin işyerine uygun olmayan davranışlar sergilemesi (iş arkadaşlarını rahatsız etmesi, işçileri işverene karşı kışkırtması, iş arkadaşlarının eşyalarını izin almadan kullanması vb.)
 • İşletmenin küçülmeye gitmesi, kriz, işletme faaliyet alanında daralma vb.
 • İşçinin görevlerini yerine getirmemesi

İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Son Bulur?

Çalışma şartları ve iş sözleşmesi hususunda, sözleşme şu hallerde sona ermektedir:

 • İşçinin istifa etmesi
 • İşverenin çalışanını işten çıkarması
 • İşçinin haklı sebepler ile iş sözleşmesini feshetmesi
 • Kadın çalışanın evlendiği tarihten sonraki 1 sene için geçerli neden ile işten çıkması
 • Çalışanın ölümü
 • Askerlik
 • İşverenin geçerli nedenler ile tazminatlı sözleşme feshi
 • Emekli olma durumu
 • İşçi ve işverenin anlaşması yoluyla fesih
 • Belirli iş sözleşmelerinde belirtilmiş olan sözleşmenin sona ermesi

Çalıştığınız işyerinde yapılan iş anlaşmasının bir nüshası taraf olarak size verildi mi?  

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde yapılan iş anlaşmasının bir nüshası taraf olarak size verildi mi? Puanı  1 soru sırası 29

 1. EVET VERİLDİ.ANLAŞMAYI YAPAN TARAFLARA ISLAK İMZALI ANLAŞMA METNİ VERİLİR.
 2. SADECE ANLAŞMA FOTOKOPİSİ VERİLDİR
 3. İŞ ANLAŞMASI SÖZLE YAPILDI
 4. İŞ ANLAŞMASI İMZALANIR BİR TEK VE ASIL ÖRNEĞİ İŞVERENDE KALIR
 5. İŞ ANLAŞMASI YAPILMAZ YADA VERİLMEZ7

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.