Soru 15 Çalıştığınız işyerinde ek tazminat veya aynı yardım kaç tane verilir?

Çalıştığınız işyerinde ek tazminat veya aynı yardım kaç tane verilir?

Çalıştığınız işyerinde ek tazminat veya aynı yardım kaç tane verilir?

Çalışma Şartları Ayni Yardım

Çalışma Şartları Aynı Yardım ile İlgili Temel Hususlar

Ayni yardım kelime anlamıyla, para olarak değil, mal ya da hizmet şeklinde sunulan demektir. Yardımın nakit yerine mal ile yapılmış olması durumu, ayni yardımdır. İşverenlerin, çalışanlarının bireysel ya da sosyal bir ihtiyacını gidermek amacı ile yaptıkları yardımlar da ayni yardım olarak kabul edilir. Bu ihtiyaç; çalışılan yerin yemekhanesinde verilen yemek olabileceği gibi, işçiye ödül olarak sunulan sinema bileti bile olabilir.

Çalışma Şartları Ayni Yardım Ne Zaman Verilir?

Ayni yardımlar, bireysel iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmelerinde daimi bir ödeme şekli biçiminde düzenlenebildikleri gibi, bu düzenlemeler olmaksızın işverence tek sefere mahsus olarak da verilebilir. Bu nedenle ayni yardımların net bir süresi bulunmaz.

Çalışma Şartları Ayni Yardım Hakkı Zorunlu Mudur?

İşverenin yasal anlamda ödemekle zorunlu olduğu bir ayni yardım yoktur. Fakat ayni yardımın iş sözleşmeleriyle zorunluluk haline gelmesi söz konusu olabilir. Zorunlu ayni yardımlar ise daha çok toplu iş sözleşmelerinde ortaya çıkar.

Personele Yapılan Ayni Yardımın Amacı Nedir?

Ayni yardımla amaç, personelin ihtiyacını doğrudan karşılamaktır. Personeline giyim yardımı adı altında nakit para veren işveren, bu yardımını ayni yardım olarak gösteremez. Personeline giysi verdiği zaman ancak bu yardım ayni ismini alabilir.

Ayni yardımları diğerlerinden ayıran önemli bir özellik ise, personele sağlanan bir menfaat olmasına rağmen bordroya dâhil edilmemesidir. Bu sebeple, yapılan yardımın ayni yardım kapsamına girip girmemesi önemlidir. Bazı yardımların nakit olmasa bile, kolayca paraya çevrilebilir olması o yardımı ayni yardım olmaktan çıkarabilir.

SGK Açısından Ayni Yardım Ne Anlama Gelmektedir?

Çalışma şartları ayni yardım konusunu SGK açısından da ele alalım. İşveren tarafından personele yapılan ödemelerin ayni veya nakdi yardım olması söz konusu ise, SGK primleri açısından, bu durumun nasıl değerlendirileceği yasada belirtilmiştir. İstisna olarak belirtilen durumlar haricinde her ödemenin SGK matrahına dâhil edileceği hususu bulunmaktadır. İlgili maddede açıklanan istisna yardımlardan biri de ayni olarak işçiye takdim edilen yardımlardır. İşçiye mal şeklinde yapılan bu yardımlar üzerinden tutarlara bakılmaksızın, SGK primleri hesaplanmamaktadır.

 

Çalıştığınız işyerinde ek tazminat veya aynı yardım kaç tane verilir?

sorusu ve cevap seçenekleri

Bu soru ile ilgili açıklama:

“Kıdem tazminatı (seneye göre aynı işi yapan diğer personellere karşı tecrübe ve emeğin karşılığı),

Silah taşıma tazminatı, ” “Mali sorumluluk tazminatı, ” “Yakacak yardımı, ” “Elbise yardımı, ” “eğitim yardımı(personelin kendisi), ” “eğitim yardımı(personel yakını), ” “İzin harçlığı, ” “Aynı işi yapan eleman bulma hususunda zorlandığında ödenen tazminat, ” “Temsil tazminatı, ” ” Vekâlet tazminatı, ” “Tören tazminatı, ” “Dış görev tazminatı, ” “İl dışı görev tazminatı, ” “aile yardımı (agi değil), ” “Konut yardımı, ” “Yakacak yardımı, ” “Doğum yardımı, ” “Ölüm yardımı, ” “Cenaze giderleri, ” “giyecek yardımı, ” “Yiyecek yardımı.”

Çalıştığınız işyerinde ek tazminat veya aynı yardım kaç tane verilir? Puanı  2 soru sırası 15

  1. 5 ve daha fazlası
  2. 3 Tane
  3. 4 Tane
  4. 1 Tane
  5. Yok

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.