Çalıştığınız işyerinde ilk amire ulaşım süresi ne kadardır?

Çalışma Şartları ve Amir-Çalışan İletişimi

Çalışma Şartları ve Amir-Çalışan İletişimi Hakkında Genel Bilgiler

Çalışan ve amir iletişimini tanımlamamız gerekirse öncelikle; firma içinde çalışanların ilişkilerinin deneyimsel ve pratiğe bağlı olduğunu söylemeliyiz. Olumsuz ilişkiler kurmuş veya buna mağruz kalmış olan bir personel için, bu kavram korku, endişe, çıkara dayalı politika ve şeffaflığın olmaması anlamına gelir, sağlıklı ilişkilerin olduğu tam tersi bir ortamda da saygı, güven ve takdir anlamı taşır.

Çalışma Şartları ve Amir-Çalışan İletişimi Neden Önemli?

Çalışanlar ve amirler aralarında şeffaf, yapıcı ve etkileşimli bir ilişki kurdukça, bireysel katılım, verimlilik, performans artışı, üretkenlik ve motivasyonun arttığı daha önce birçok araştırma ile kanıtlanmış durumda. Amirleriyle çekinmeden iletişim kuran personeller, hem bireysel olarak daha hızlı gelişir hem de firmalarını daha başarılı yapabilir.

İyi Bir Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

Çalışma şartları ve amir-çalışan iletişimi konusunda, bir yöneticinin aşağıdaki özelliklere sahip olması, personeller ile iyi ilişkiler kurabileceğine işaret eder. Bunlar:

 • İnsan yönetimiyle iş yönetimi arasındaki dengeyi sağlayabilmek
 • Etkili şekilde dinlemek
 • Doğru soruları sorarak, doğru cevaplara ulaşabilmek
 • Temsil ve hitabet yeteneğinin güçlü olması
 • İkna yeteneğinin varlığı ve bu yeteneği ile amaçları ortak paydada buluşturabiliyor olması

Çalışma Şartları ve Amir-Çalışan İletişimi: Personeller Nelere Dikkat Etmeli?

Yönetici ile çalışanın sağlıklı iletişim kurabilmesi için personelin de dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlar:

 • Amirinize istediği gibi hitapta bulunun.
 • Ona öncelik verin. Örneğin bir konudaki fikirlerinizi ortaya koymadan evvel, amirinizi anlamaya çalışın.
 • Onun hoşuna gitmeyen hareketlerden kaçının
 • Odasına gittiğiniz zaman, amiriniz oturmanızı söylemeden oturmayın.
 • Onun odasında bulunan eşyaları ve objeleri ellemeyin.
 • Amirinizle ölçülü bir ilişki kurduğunuzdan emin olun.
 • Gerekmediği müddetçe amirinizin zamanını boşa harcamayın.
 • Övgü ve iltifatlarda daima ölçülü olun, abartıya kaçmayın.
 • Çalışma şartları ve amir-çalışan iletişimi konumuzda şu maddeyi de atlamamalısınız; işinize mutlaka zamanında gidin.
 • Görevlerinizi yerine getirirken istekli olun ve çevrenizdekilere de bunu hissettirmeye gayret edin.
 • Üstlenmiş olduğunuz görevleri ve işleri zamanında bitirmeye dikkat etmelisiniz.
 • Amirinizin odasına girmeden evvel, mutlaka kapısını tıklatın.

Çalıştığınız işyerinde ilk amire ulaşım süresi ne kadardır? 

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde ilk amire ulaşım süresi ne kadardır? Puanı  2 soru sırası 23

 1. Çalıştığımız işyerinde ilk amire ulaşım süresi çok kısadır, sorunların çözülmesi yönetim tarafından eğitim ve bilgilendirme etkin şekilde uygulanır.
 2. Çalıştığımız işyerinde ilk amire ulaşım süresi kısadır.
 3. Çalıştığımız işyerinde bürokrasi çok yoğundur.
 4. Çalıştığımız işyerinde ilk amire hemen ulaşılır çözüm vakit alır.
 5. Çalıştığımız işyerinde ilk amire ulaşılamaz.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.