Çalıştığınız işyerinde maaş ödeme şekli nasıldır?

Çalışma Şartları Maaş Ödeme Şekli

Çalışma Şartları Maaş Ödeme Şekli Hakkında Genel Bilgiler

Maaş, genel tanımı ile işçinin çalışması karşılığında aldığı parayı ifade etmektedir. Bir ödemenin maaş sayılabilmesi için mutlaka karşılığında bir çalışma olması gerekmektedir. Bu çalışma ile işçinin, ortaya bir mal koyması da gerekli değildir. Ürün veya hizmetin üretilmesinin yanı sıra, tüketiciye sunulmasına kadar geçen sürede iş ilişkisi gerçekleşir. Bu süreçte fiziksel ve düşünsel anlamda bir emek vardır. Ve bu emek maaşa tabi olur.

Çalışma Şartları Maaş Ödeme Şekli Nasıl Olur?

4857 sayılı İş Kanunu’nda maaş, işi yapan kişilere parayla ödenen bir tutar olarak geçer. Bu nedenle işçilerin emeklerine karşılık olan ödeme yalnızca para ile yapılmaktadır. Kupon, bono vb. araçlar para yerine geçemez. Aynı şekilde çalışma karşılığı olarak eşyayla da ödeme söz konusu olamaz. Çalışma şartları maaş ödeme şekli konusunda şunu da iletelim; bir iş yerinin ülke sınırları içinde toplam çalışan sayısının en az 10 olması durumunda, tüm çalışanların maaşları bir banka hesabına ödenmelidir. İşyerinin olduğu yerde herhangi bir banka şubesi bulunmuyor ise maaş ödemeleri PTT ile yapılır. Her iki seçenek de yoksa bununla ilgili bir kolaylık maddesi yasalarda geçmez. Bu demek oluyor ki, çalışanın maaşı her koşulda bankaya ödenmelidir. Sonuç olarak, maaşın işçiye ödendiği resmi kayıtlara geçmelidir.

Maaşı Kim Öder?

Çalışma şartları maaş ödeme şekli hususunda ödemeyi kimin yapması gerektiğini de açıklayalım. Maaş, esas şekilde işveren tarafından ödenmelidir. Fakat kanunda bu maaşın üçüncü kişiler tarafından da ödenebileceği belirtilmiştir. Kafe, restoran ya da otel gibi yerlerde çalışanlara verilen bahşişler üçüncü taraf ödemelerine örnek verilebilir. İşçiyle işveren arasında anlaşma sağlanması koşuluyla, maaşın tamamı bahşişlerden karşılanabilir. Aylık olarak işçinin eline geçen toplam bahşiş miktarı, asgari ücretten az ise geri kalan kısmını işveren tamamlamak zorundadır.

Çalışma Şartları Maaş Ödeme Şekli: İşçinin Maaşı Hangi Para Birimi ile Ödenir?

Maaşların ödenmesi Türk Lirasıyla veya iş sözleşmesinde belirtilmek koşulu ile yabancı parayla da yapılabilir. Maaş yabancı para ile ödenecekse, ödeme günündeki rayice uygun olarak hesaplanarak Türk Lirası şeklinde de yapılabilmektedir.

İşçinin Maaşı Hangi Sıklıkla Ödenir?

Çalışma şartları maaş ödeme şekli hususunda, maaşın hangi sıklıkla ödeneceğine de değinelim. İş Kanunu’nda bu süre belirlenmiştir. Buna göre maaş ödemeleri en geç ayda bir kere ödenmek zorundadır. Toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesiyle bu sürenin bir haftaya düşebileceği de bir gerçektir.

 

 

 

Çalıştığınız işyerinde maaş ödeme şekli nasıldır?

sorusunun cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde maaş ödeme şekli nasıldır? Puanı  6 soru sırası 5

  1. İş başı yapıldığı ilk gün ödenir.
  2. Tamamı bankadan ile ay bitiminden 1 gün sonra
  3. Sigortaya bildirilen kısmı bankaya gerisi ELDEN.
  4. Kazanç ve ücretlerin tamamı elden ödenir.
  5. Ücret ödemesi yapılmaz.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.