Çalıştığınız iş yerinde sağlık sebebiyle alınan izin ve hekim raporunda süreç nasıl işler?

Çalışma Şartları Sağlık İzni ve Hekim Raporu Süreçleri

Çalışma Şartları İstirahat Raporu ve Sağlık Raporu Süreçleri Nasıl İşler?

İşçinin kaza geçirmesi veya hastalanması gibi sağlık sorununa sebep olan durumlarda, hekim tarafından işçiye rapor verilebilir. Bu belge iş görmezlik belgesi şeklinde isim alır. Buradaki iş görememe süresi boyunca işveren, işçiyi çalıştıramaz. Bu istirahat sürelerinin belirlenmesi doktor tarafından yapılsa da bazı yasal sınırlar mevcuttur. Çalışanın raporlu olduğu zamanlarda işyerine gelmesi ya da işe devam etmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebeple işçinin uzun süreli veya sıkça raporlu olması, çalışma düzenini olumsuz anlamda etkileyebilir. Uzun yıllardan bu yana, istirahat raporları istismar edilen bir konudur. Sıkça istirahat raporu almak, işverenin algısında da olumsuz düşüncelere yol açar.

Çalışma Şartları İstirahat Raporu ve Sağlık Raporu: Aile Hekimi ve İşyeri Hekimi Rapor Süreleri Ne Kadar?

İşçiler, hastalandıkları zaman işyeri hekimine de başvurabilirler. İstirahatin gerekli olduğu durumlarda işyeri hekimi, çalışana en çok 2 gün rapor yazabilir. Aile hekimleri de tek seferde en çok 10 günlük rapor yazma hakkında sahiptir.

Arka Arkaya Rapor Alınabilir Mi?

Çalışma şartları istirahat raporu ve sağlık raporu konusuyla ilgili merak edilen bir başka husus ise raporun arka arkaya alınıp alınamayacağıdır. Örneğin, aile hekiminden alınan 10 günlük bir raporda, 10 gün bitince hastanın çalışabileceği veya 10 gün sonunda kontrole geleceği belirtilir. Hekim uygun görürse 10 gün sonunda tekrar bir rapor yazabilmektedir. Fakat, aile hekimi toplamda en çok 20 günlük rapor yazabilmektedir.

Çalışma Şartları İstirahat Raporu ve Sağlık Raporu: Başka Hekimden Alınan Raporlar

İşyeri hekimiyle aile hekiminin dışında başka doktorlara muayene durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ise hekim, tek seferde en çok 10 gün olmak koşulu ile yılda en çok 40 günlük rapor verebilir.

Yılda 40 Günden Fazla Rapor Almak

Senede 40 günden çok rapor alan işçinin iş görmezlik ödeneği SGK tarafından karşılanmamaktadır. Ancak 40 gün altındaki rapor ücretlerini devlet karşılamaktadır.

Çalışma Şartları İstirahat Raporu ve Sağlık Raporu: Heyet Raporları

İşçinin daha uzun süreli ya da iyileşme zamanı uzun olan sağlık problemleri yaşaması halinde, aile hekimiyle işyeri hekiminin raporları yeterli olmayabilir. Bu nedenle heyet raporu gerekmektedir. Uzun süreli olan bu raporlara heyet raporu ismi verilir. Heyet raporlarının en fazla 6 aylık bir süresi olması koşulu ile sağlık durumuna göre bu süre uzatılabilmektedir.

Çalıştığınız işyerinde sağlık sebebiyle alınan izin ve hekim raporunda süreç nasıl işler?  

sorusu ve ceva seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde sağlık sebebiyle alınan izin ve hekim raporunda süreç nasıl işler? Puanı  2 soru sırası 16

  1. İşveren tarafından karşılanır? İşveren bu durumu vergiden düşer.
  2. İşveren ilgili evrakı işçiye verir, tahsilatı işçi sosyal güvenlik kurumundan kendisi ödemesini alır.
  3. Hekim raporu ücreti hasta olan işçinin maaşı kesilir.
  4. İşyeri işçiyi hastalığında idare eder.
  5. İşçinin gelmediği günler için fazla çalışma talep edilir.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.