Çalıştığınız işyeri ile imzalamış olduğunuz iş anlaşmasından başka bir işten sorumlu tutulma yada başka bir işte çalıştırılma yapılır mı?

Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesi Dışında Başka Bir İşten Sorumlu Tutulma

Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesi Dışında Başka Bir İşten Sorumlu Tutulma

Bir çalışan, iş sözleşmesi ile belirlenmiş olan ve mesleğinin gerektirdiği işleri yapmak ile yükümlüdür. Bu nedenle işçi, işveren ile imzalamış olduğu iş sözleşmesinde bulunmayan işleri yapmak zorunda değildir. Görevi dışında kendisinden istenen işleri reddedebilme hakkında sahiptir. Hukuka göre çalışanın yapmakla yükümlü olduğu tüm görevler sözleşme ile belirlenmektedir. İşçinin, iş tanımına uymayan iş ve görevleri yapma zorunluluğu yoktur. İşçiyle işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin, en geç 2 ay içinde işçiye iletilmesi gerekmektedir.

Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesi Dışında Başka Bir İşten Sorumlu Tutulma: İş Sözleşmesinin Olmadığı Durumlarda Ne Yapılmalı?

İşçiyle işveren arasında herhangi bir yazılı sözleşme yoksa, bu durum iş sözleşmesinin olmaması anlamı taşımaz. Böyle bir durumda, işverenle işçinin işe giriş sırasında anlaştığı tüm konular, görev tanımı kapsamına girmektedir. Bu demek oluyor ki; yazılı bir iş sözleşmesi bulunmuyor ise kişinin çalışmaya başlaması ve iş ilişkinin doğmuş olması, taraflar arasında sözlü bir anlaşmanın varlığına işaret eder.

İşçinin Ekstra Görevleri Reddetmesi Hakkında Diğer Ayrıntılar

Çalışma şartları ve iş sözleşmesi dışında başka bir işten sorumlu tutulma konusunda, işçinin bu işi reddetme ve yapmama hakkı bulunmaktadır. Çalışana görev tanımı dışında kalan bir işin yaptırılması veya bunun teklif edilmesi, tamamen işçinin onayına bağlı bir husustur. Çalışana yazılı şekilde teklif verilmediği ve çalışanın da yazılı onay vermediği müddetçe, diğer tüm işler çalışan kişinin ödevi sayılamaz.

Çalışma Şartları ve İş Sözleşmesi Dışında Başka Bir İşten Sorumlu Tutulma Durumunda İşçi Ne Yapmalı?

Çalışanın görev tanımında genişletilme yapılmak istenmesi veya görevi dışında başka bir işe zorlanması durumunda, çalışan bunları kabul etmek zorunda değildir. İşçi, yaşadığı olayları delil olarak kullanmak için yazıya dökmeli, dilekçe olarak yetkililere iletmelidir. Görev tanımının dışındaki işlere zorlanan kişiler tek taraflı olarak sözleşme feshi hakkında sahip olmaktadırlar. Çünkü işveren iş sözleşmesinin dışına çıkmaktadır. Böyle bir durum sonucunda, iş akdi tek taraflı biçimde feshedildiğinde ise işveren, işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

 

Çalıştığınız işyeri ile imzalamış olduğunuz iş anlaşmasından başka bir işten sorumlu tutulma yada başka bir işte çalıştırılma yapılır mı? 

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyeri ile imzalamış olduğunuz iş anlaşmasından başka bir işten sorumlu tutulma yada başka bir işte çalıştırılma yapılır mı? Puanı  2 soru sırası 20

  1. İş anlaşmasında yazılı olan işten başka işte çalıştırılma durumu yoktur her çalışan kendi işini bilir ve yapması gerekeni yapar.
  2. Herkes kendi işini bilir başka işlere personel dayanışması için yardımcı oluruz.
  3. İş anlaşmasında yazılı olan işten başka her türlü görev bizden beklenir.
  4. İş anlaşmasından farklı olarak yaptığımız diğer işlerde takım ruhunu yaşatmak çok önemlidir.
  5. İş anlaşmasında yazan işten farklı bir işte çalışmak veya görev değişikliği ile geçiş yapılır.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.