Çalıştığınız iş yerinde çalışma süreleri nasıldır?

Çalışma Şartları ve Çalışma Süresi

Çalışma Şartları ve Çalışma Süresi Hakkında Genel Bilgiler

İş Kanunu’na göre, çalışanın işte geçirdiği vakitler çalışma süresi olarak sayılır. İşçinin korunabilmesi açısından çalışma süreleri belirli sınırlara tabidir. Mevzuatta işler, 28 adet işkoluna ayrılmıştır. Bu işkollarında çalışan kesim, farklı kurallara tabi olsa bazı sınırlar her işçiyi kapsamaktadır. 4857 sayılı kanunda günlük en çok çalışılan süre 7.5 saati aşamaz. Bu 7.5 saate günlük dinlenme vakitleri dahil olmamaktadır. Yapılan işin zorluğuna, iş alanına ve sektöre göre çalışma süresi de değişiklik göstermektedir.

Çalışma Şartları ve Çalışma Süresi: Günlük 7.5 Saatten Az Çalışılan İşler Hangileri?

Genel olarak günlük 7.5 saatten az çalışma saati olan işler şunlardır:

 • Asit sanayi işleri
 • Aşırı gürültülü işler
 • Kaynak işleri
 • Döküm sanayi işleri
 • Çinko sanayi işleri
 • Su altında yapılan işler
 • Radyoaktif maddeler ile yapılan işler
 • Kurşun ve arsenik işleri
 • Cam sanayi işleri

Çalışma Şartları ve Çalışma Süreleri: Günde 6 Saatten Az Çalışılan İşler

Genel olarak günlük 6 saatten az çalışma saati olan işler şunlardır:

 • Cıva fırınlarında yapılan işler
 • Cıva ocaklarındaki işler
 • Karbon sülfür işleri

Ara Dinlenme Nedir?

Çalışma şartları ve çalışma süresi hakkında merak edilen bir başka konu da dinlenme süreleridir. İşçilerin ara dinlenme süreleri işyeri kurallarına ve işin duruma göre değişir. İşçiler:

 • Dört saatten az olan işlerde günlük 15 dk.
 • 4-6 saat olan işlerde 30 dk.
 • 6-7.5 saat çalışmalarda ise 1 saat dinlenme hakkı elde etmektedirler.

İşçilere tanınan ara dinlenme sürelerinin kullanımı, iş yüküne, sektöre ve işyerine göre belirlenmektedir. İşçi ara dinlenme hakkını tek seferde de kullanabilir, aralıklı olarak da kullanabilir. Bu tamamen işin uygunluğuna bağlıdır.

Çalışma Süresinden Sayılan Durumlar

 • Normal çalışma zamanları, çalışanların işte geçirdiği vakitlerdir. Kanunlara göre aşağıdaki durumlar da çalışma süresine dahildir:
 • Yeraltında ya da su altında çalışan işçilerin, kuyu, dehliz gibi alanlara girmeleri için geçen süre
 • Çalışanların, işveren tarafından başka bir yere çalışmak için gönderilmesi durumu
 • İşçinin, işyerinde çıkacak işi beklemesi ve boş geçen süreler
 • Çalışanın işverence başka bir yere, başka bir iş için gönderilmesi
 • Emziren kadınların, çocuklarına süt vermek için geçirdiği süreler

Çalıştığınız işyerinde çalışma süreleri nasıldır?

sorusuve cevap şeçenekleri

Çalıştığınız işyerinde çalışma süreleri nasıldır? Puanı  4 soru sırası 6

 1. Haftalık 5 gün toplamda 4o saat saatlik bir çalışma planı vardır.
 2. Haftalık 5 gün 45 saat 5*9 saat saatlik bir çalışma planı vardır.
 3. Haftalık 45 saat 6 gün 6*7,5 saatlik bir çalışma planı vardır.
 4. 12*12 veya 24/48 vardiya planı saatlik bir çalışma planı vardır.
 5. Haftalık 45 saatten fazla saatlik bir çalışma planı vardır.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.