Çalıştığınız işyerinizde deneme süresi ne kadardır?

Çalışma Şartları Deneme Süresi

Çalışma Şartları Deneme Süresi Nedir?

İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmeye göre bir deneme süresi varsa, bu süre en fazla iki ay olabilmektedir. Fakat toplu iş sözleşmeleri ile işçilerin deneme süresi dört ay kadar olabilmektedir. Bu deneme süresi içindeyken, her iki taraf da herhangi bir bildirime ihtiyaç duymaksızın ve tazminat almadan sözleşmeyi feshedebilir. Feshetme söz konusu olduğunda ise işçi, çalıştığı gün kadar ücretini ve diğer haklarını alır.

Çalışma Şartları Deneme Süresi Hakkında Ayrıntılar

İş Kanunu’nda geçen deneme süresi durumu, iş sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. İş sözleşmesi eğer yazılı şekilde yapılmamışsa, herhangi bir haksızlık durumunda bu sürenin ispatlanması kolay olmayacaktır. Bu nedenle işe başlarken yapılan sözleşmenin yazılı şekilde gerçekleşmesi önemli bir husustur. Yasalarla belirlenen deneme süresi, ikili taraflar ile yapılan sözleşmede en çok iki ay, toplu iş sözleşmeleri ile en fazla dört ay olduğundan, bu sürelerin bitiminde deneme süresi de sona ermiş olmaktadır.

Çalışma Şartları Deneme Süresi: Sosyal Güvenlik Bakımından Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları

506 sayılı kanuna göre deneme süresi hükümleri, süreli işçileri de kapsar. Deneme süresinin var oluşu, işçinin bu süre zarfında sigortasız çalıştırılması anlamı taşımaz. Deneme süresinde de her işçiye sigorta yapılması ve maaş ödenmesi zorunluluğu vardır.

İhbar Tazminatı Açısından Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları

Çalışma şartları ve deneme süresi konusunda bir başka merak edilen ayrıntı ise ihbar tazminatıdır. 4857 kanuna göre, deneme süreleri ihbar tazminatında önemli bir ayrıntıdır. Deneme süresi içindeyken iş sözleşmesinin işçi ya da işveren tarafından sonlandırılması mümkün olduğundan, bu süreler için ihbar tazminatı ödenmez. Ancak deneme süresi konulmayan işlerde ise işçinin işten ayrılması veya çıkarılması durumunda kendisine ihbar tazminatı ödenir.

Kıdem Tazminatı, Senelik İzin ve İş Güvencesi Bakımından Deneme Süresi

Çalışma şartları deneme süresi hakkında diğer hakların elde edilip edilmediğini de açıklayalım. Kıdem tazminatı, senelik ücretsiz izin ya da iş güvencesi gibi haklar, en az 6 aylık veya 1 yıllık çalışanlar için geçerlidir. Deneme süresi ise 2 ay veya 4 ay gibi bir süre olduğundan, dolayısıyla bu hakların deneme süresi içinde elde edilmesi söz konusu değildir.

Çalıştığınız işyerinizde deneme süresi ne kadardır?  

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinizde deneme süresi ne kadardır? Puanı  3 soru sırası 27

  1. DENEME SÜRESİ YOKTUR
  2. İŞYERİNDE DENEME SÜRESİ YOKTUR İŞE ALIŞTIRMA EĞİTİMİ VARDIR.
  3. 1 HAFTA DENEME SÜRESİ VARDIR.
  4. 2 HAFTA DENEME SÜRESİ VARDIR
  5. EN AZ İKİ AY DENEME SÜRESİ VARDIR

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.