Soru 17 Çalıştığınız işyeri yönetimi sizce bütün çalışanlarına veya size karşı adil mi?

Çalıştığınız işyeri yönetimi sizce bütün çalışanlarına veya size karşı adil mi?

Çalıştığınız işyeri yönetimi sizce bütün çalışanlarına veya size karşı adil mi?

Çalışma Şartları ve İşyeri Yönetiminde Adalet

Çalışma Şartları ve İşyeri Yönetiminde Adalet

Her şeyin yerli yerinde olması, herkesin hak ettiğini alabilmesi ya da herkese hak ettiğinin verilebilmesi anlamı taşıyan adalet kavramı, iş yerlerinde de geçerli olmalıdır. Çalışma alanında 10 ya da 10 bin kişinin yer aldığı fark etmeksizin, tüm işçilerin adaletli bir ortamda çalışmak istemeleri hem doğaldır hem de haktır. Çalışanlara haklarının verilmemesi, adil davranılmayan bir işyeri etik bir kurum ya da kuruluş olamaz. İşyerindeki kurallar kişiden kişiye değişmemeli ve göreceli olmamalıdır. Böyle bir çalışma ortamında bulunan işçilerin haksızlığa uğradığı bir gerçektir. Adillik duygusu hem çalışan hem de işveren için yıkıcı bir unsur veya ortam yaratabilir.

Çalışma Şartları ve İşyeri Yönetiminde Adalet: İşçiler En Çok Hangi Alanlarda Adaletli Olunmasını İster?

İşçiler her konuda adalet ister. Yöneticilerin tutum ve davranışları, iş yükü, yan haklar, maaş, çalışılan ortam, terfi şansı, terfinin süresi, takdir görme vb. tüm konularda işçiler adillik bekler. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde görünen o ki, en fazla terfi, maaş ve yan haklar konularında adaletsizlik yaşanıyor. Ücret ise işçiler açısından hemen her konuda temel faktördür. İşçi belli bir standartta maaş alıyor ise ücretinin artması memnuniyetini çok fazla etkilemez. Ama maaşlar arasındaki dengesizlik ve farklılıklar, işçilerin memnuniyetini yüksek oranda etkiler.

İşyerinde Adaletsizliğe Maruz Kalmak

Çalışma yerlerinde daha çok kadınların adaletsizlik yaşadıkları bir gerçek. Özellikle bazı firmalarda kadınların terfi alması, belli bir seviyenin üstüne çıkmaları pek mümkün olamayabiliyor. Evli ve çocuk sahibi kadınların yükselmesi, erkeklere oranla daha düşük bir ihtimal. Ancak bu durum eskiye nazaran daha az yaşanmaya başladı. Kadınların iş yaşamında daha fazla bulunması ve etkin olmaları ile birlikte fırsat eşitlikleri, hakların korunması gibi nedenlerden dolayı, çalışma şartları ve işyeri yönetiminde adalet sorunu gün geçtikçe azalıyor.

Adaletsizlik ve Performans

Çalışma şartları ve işyeri yönetiminde adalet konusu işçinin performansı ile birebir ilişkili olabilmektedir. İşçinin adaletsizliğe maruz kalması onu mutsuz eder. Sonuç olarak, mutsuz olan bir işçinin çalışma performansında ve motivasyonunda düşüş yaşanır. Motivasyonu düşen bir işçinin, işinde verimli olması ve yüksek performans sergilemesi düşünülemez.

Çalıştığınız işyeri yönetimi sizce bütün çalışanlarına veya size karşı adil mi? 

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyeri yönetimi sizce bütün çalışanlarına veya size karşı adil mi? Puanı  3 soru sırası 17

  1. Evet idarecilerimiz adil ve eşit davranırlar.
  2. Yöneticiler pozitif ayrımcılık yaparlar.
  3. Yöneticiler desteklediği kişiye pozitif ayrımcılık yaparlar.
  4. Yöneticiler kendine yakın duran personellere ayrımcılık yaparlar.
  5. İşyeri yönetimi adil ve eşit davranmaz.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.