Çalıştığınız işyerinde katıldığınız eğitimler, kurslar ve seminerlerin ücreti kimin tarafından ödenir?

Çalışma Şartları İşyeri Eğitimleri Hakkında Önemli Bilgiler

Çalıştığınız işyerinde katıldığınız eğitimler, kurslar ve seminerlerin ücreti kimin tarafından ödenir? sorusu çalışma şartları değerlendirme sisteminin 1. sorusudur

Çağımızdaki teknolojik ve ekonomik değişimler, iş yaşamını da etkilemiş durumdadır. Bu nedenle mesleki bilgilerin bazı kısımları zaman içinde geçerliliğini yitirmiş ve yeni bilgiler ortaya çıkmıştır. İşçilerin, müşterilerin ve tüm sektörün bu bilgilere kayıtsız kalması mümkün değildir. Değişime ayak uyduramayan işyerleri veya toplumlar rekabet ortamında eriyip gidebilirler. Çalışma şartları işyeri eğitimleri artık her sektörde önemli ve zorunlu bir hale gelmiş durumda.

İşyeri Eğitimlerinin Zorunluluğu

Firmaların değişimlere ayak uydurabilmeleri, uzun ömürlü olmaları ve kar elde edebilmeleri için çalışanların eğitimi önemli bir husustur. Bu konuda en etkili ve en faydalı yöntem eğitimdir diyebiliriz. Bugünkü iş koşullarında, mesleki uzmanlıkların dışında kendi duygu ve fikirlerini tanıyan, yeteneklerini bilen, yeniliklere açık olan, işine ve iş hedeflerine karşı istekli olan işgücüne büyük oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma şartları ve işyeri eğitimleri, aynı zamanda ekip çalışması, performans verimliliği ve ikna etme gibi konuları da kapsamaktadır. Ayrıca şu bilgiyi de aktaralım; işyerlerinde yapılan eğitimler, firma tarafından karşılanmaktadır. İşçilerden bu eğitimlere katıldıkları için herhangi bir ücret talep edilemez, maaş kesintisi yapılamaz.

Çalışma Şartlar İşyeri Eğitimleri Hangi Amaca Hizmet Eder?

• İşe yeni başlayan işçinin kuruma uyumunu sağlamak ve işyerinin amaç ve politikalarını öğrenmesini sağlamak
• Mevcuttaki ya da değişen iş akışını, işçilere en kısa sürede iletmek ve öğretmek
• İşçilerin, işyerine olan aidiyet duygusuna katkıda bulunmak
• Teknoloji, bilim ya da ekonomi gibi alanlarda gerçekleşen yeniliklere ayak uydurmak, uyum sağlamak.
• Gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni metodları ve tekniklerin işçiye öğretilmesini sağlamak
• Çalışma yerindeki işlerin nicelik, nitelik ve verimliliğini yükseltmek
• İş kazalarını ve mesleki hastalıkları önleme amacıyla çalışanlara bilgiler aktarmak
• İşin gerektirdiği tüm bilgileri çalışanlara ileterek, onların kendilerine olan güvenlerinde artış gerçekleştirmek

Çalışma Şartları İşyeri Eğitimleri Hangi Faydaları Sağlar?

• Üretim sektöründe üretilen malda, hizmet sektöründe de müşterilere sunulan hizmetin kalitesinde yükseliş gerçekleşir.
• Tüm üretim departmanında verimlilik yükselir.
• Hatalı üretim sayısında azalma görülür.
• İşçilerin eğitimi ile her alanda yenilik yaşanır.
• İşyerindeki iletişimde artış görülür, daha yapıcı ilişkiler kurulabilir.
• İşyerinin toplumdaki saygınlığı ve tanınırlığı artar.
• Personellerin iş yükü ya da iş ilişkileri konusunda şikayetlerinde azalış olur.
• Çalışma şartları işyeri eğitimi konusu, zaman tasarrufu da sağlamaktadır.
İşyerindeki Eğitimlerin Temel İlkeleri Nelerdir?
Çalışma şartları işyeri eğitimi temel ilkelerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Kapsamlılık
• Sürekli olma
• İstekli olma
• Uygunluk
• Özendirici olma
• Katılım

Çalıştığınız işyerinde katıldığınız eğitimler, kurslar ve seminerlerin ücreti kimin tarafından ödenir?

sorusunun cevap seçenekleri

  1. İşyeri tarafından çalışma saati olarak değerlendirilir.Eğitim ücretleri ,eğitimde geçen süreler ve bu süre içinde yapılan konaklama yol ve diğer masrafların tamamı iş yerimiz tarafından karşılanır.
  2. İşyeri tarafından karşılanır.
  3. Personel tarafından ödenir.Çalışma süresine dahil edilmez.
  4. Eğitim giderleri personel tarafından karşılanır.
  5. Herhangi bir eğitim ve eğitim desteği yok.

Çalıştığınız işyerinde katıldığınız eğitimler, kurslar ve seminerlerin ücreti kimin tarafından ödenir? Puanı  5  soru sırası 1

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.