Soru 24 Çalıştığınız işyerinde iş güvencesi ve işten atılma tehdidi ile iş yaptırılma durumu var mıdır?

Çalıştığınız işyerinde iş güvencesi ve işten atılma tehdidi ile iş yaptırılma durumu var mıdır?

Çalıştığınız işyerinde iş güvencesi ve işten atılma tehdidi ile iş yaptırılma durumu var mıdır?

Çalışma Şartları ve Mobbing

Çalışma Şartları ve Mobbing Hakkında Temel Bilgiler

İşyerinde, iş güvencesi ve işten atılma tehdidi, zorla iş yaptırılma gibi durumlar mobbing olarak tanımlanmaktadır. Yönetici veya işveren tarafından yıldırma politikasına maruz kalan milyonlarca kişi bulunmaktadır. Çalışanların hayatını adeta kabusa çeviren mobbing, psikolojik şiddet, rahatsız edilme, aşağılanma, motivasyonu düşürme, mutsuz etme ve duygusal taciz gibi birçok davranışı barındırır. Ahlaka ve kanuna aykırı olan mobbing, tamamen psikolojik bir baskıdır. Mobbing’e maruz kaldığını ispatlayan çalışan, iş sözleşmesini tek taraflı feshedip, kıdem ve ihbar tazminatı alabilmektedir.

Çalışma Şartları ve Mobbing: İşyerinde Mobbing Nasıl Ortaya Çıkmaktadır?

 • Mesleki açıdan personelin yeterli olup olmadığının sorgulanması
 • İşçiye güvenilmediğinin hissettirilmesi
 • Verilen süre içinde bitirilmesi mümkün olmayan görevler vermek
 • Personelden bilgi saklamak
 • Personelin görmezden gelinip, grup içinde izole edilmesi
 • Personelin yetkilerini kısıtlamak

Tüm bunlar dışında işçinin aniden yetersiz gibi gösterilmesi, daha önceleri problem olmayan küçük hataların büyükmüş gibi yansıtılması, personelin utandırılması gibi eylemler şeklinde de yapılabilmektedir.

Çalışma Şartları ve Mobbing: Personele Mobbing’in Etkileri Nelerdir?

 • Mobbing’e maruz kalmak kişinin bütünlük ve benlik duygularına zarar verir.
 • Kafa karışıklığı, motivasyon düşüklüğü, iş verimsizliği ve paranoya gibi durumlara neden olabilir.
 • Mobbing yapılan kişi kendine olan güven duygusunu yitirebilir veya toplumdan kendini soyutlayabilir.
 • Korku, huzursuzluk, utanç, endişe ve öfke duygularını yoğun olarak yaşayabilir.
 • Mobbing, uyku problemi, depresyon, ağlama, panik atak, tansiyon ve hatta kalp krizine kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Mobbing’ Maruz Kalan Personelin Yapması Gerekenler

Personel mobbing’e maruz kalması sonucu hukuksal anlamda birçok hakka sahip olur. Bunlar:

 • İş sözleşmesini haklı nedene göre tek taraflı feshedebilir.
 • Belirli şartların sağlanması koşuluyla ayrımcılık tazminatı talep edebilir.
 • Borçlar Kanunu’na göre tazminat talep etme hakkına sahiptir.
 • Mobbing’e uğramış olan çalışan, mobbing yapan kişiyi dava edebilir. Böylece manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir.
 • Bazı koşullar söz konusu olmak kaydıyla işçinin, kötü niyet tazminatı isteme hakkı vardır.

Çalışma Şartları ve Mobbing: İşyerinde Mobbing Yapılan Kişinin Bilmesi Gereken Diğer Konular

 • Mobbing’e uğrayanlar, mobbing yapana açıkça, bu durumlara itiraz ettiğini dile getirmelidir.
 • Olaylar ve anlamsız emirler, yazılı olarak not edilmelidir.
 • Mobbing durumu, yetkili kişilere en kısa zamanda iletilmelidir.
 • Gerekirse psikolojik yardım alınmalıdır.
 • Diğer çalışanların da aynı durumlarla karşılaşıp karşılaşmadıkları araştırılmalıdır.

 

Çalıştığınız işyerinde iş güvencesi ve işten atılma tehdidi ile iş yaptırılma durumu var mıdır?

sorusu ve cevap seçenekleri 

Çalıştığınız işyerinde iş güvencesi ve işten atılma tehdidi ile iş yaptırılma durumu var mıdır? Puanı  2 soru sırası 24

 1. Çalıştığımız işyerinde işyeri güvenin ve çalışma hakkımın garantörüdür, çalışmalarımızı bu güvene dayanarak rahatlıkla gerçekleştiriyoruz.
 2. Çalıştığımız işyeri güvenilir bir yerdir işten uzaklaştırılma düşük bir ihtimaldir.
 3. Çalıştığımız işyeri güvenilirdir. Performansa göre işten uzaklaştırılabilir.
 4. Çalıştığımız işyeri güvenilir değildir, işten atılma tehdidi her an vardır.
 5. Çalıştığımız işyerinde yöneticiler işinize gelirse çalışın işinize gelmezse çıkın gidin derler.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.