Çalıştığınız işyerine ulaşım imkânı nasıldır?

Çalışma Şartları ve Ulaşım İmkanı

Çalışma Şartları ve Ulaşım İmkanı Nedir?

İşçilerin işyerine kolay biçimde ulaşımlarını sağlamak veya işçilerin ulaşım masraflarına katkıda bulunmak amacı ile işverenler, sıkça yol yardımı yapmaktadırlar. Çalışanın ulaşımını sağlamak pek çok yolla mümkün olmaktadır. İşçileri toplu şekilde işyerine götürüp getiren servisler, çalışana tahsis edilen işyeri araçları, illere özel seyahat kartları veya doğrudan çalışana yol parası ödemesinin yapılması, işverenin çalışanlarına sağladığı ulaşım olanakları arasındadır. Kanuni olarak işverenler, çalışanlarının ulaşım ücretlerini karşılamak zorunda değildir. Fakat bu durum, iş sözleşmeleri ile zorunlu hale getirilebilir.

Çalışma Şartları ve Ulaşım İmkanı: Vergiler ve SGK Açısından

İşveren çalışana günlük, haftalık ya da aylık olacak şekilde yol ücreti ödeyebilir. Yol parasının ödenmesi, ücretin bir eki biçiminde işçinin doğrudan nakit olarak hesabına yatırılması ile tüm yasal kesintilere tabi olur. Yol ücreti hakkında Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Sosyal Güvenlik Kanununda istisna ya da muafiyet söz konusu olamaz.

İşçiye Yol Parası Ödemek Zorunlu Mu?

İşverenin çalışana yol ücreti ödemesi zorunlu olmasa bile, iş sözleşmesinde yol ücreti açık hüküm şeklinde belirtilmiş ise, uzun zamandır çalışanlara yol ücreti işveren tarafından veriliyorsa bu bir zorunluluk olabilmektedir. İş akdinde işveren, çalışanına yol parası vereceğini açık olarak beyan ettiyse yol ücreti işveren tarafından artık bir zorunlu eylemdir. Çalışma şartları ve ulaşım imkanı konusunda bir zorunluluğun olup olmadığını özetleyecek olursak, iş sözleşmesinde çalışana yol parası ödeneceği açık bir şekilde belirtildiyse ve işveren çalışana uzun zamandır yol parası veriyorsa işverenin yol parası ödemesi gerekir. Ayrıca, iş sözleşmesinde yol ücreti belirtilmediyse ve işveren çalışanlarına yol ücreti ödemiyorsa işveren çalışana yol ücreti ödemek zorunda olmaz. Böyle bir durumda kanuni açıdan da zorunluluk yoktur.

Çalışma Şartları ve Ulaşım İmkanı: İşçiye Ulaşım Kartı Verilmesi

İşverenler, çalışanların banka hesabına nakit olarak yol yardımı ödemek yerine, çalışana ulaşımda kullanabileceği yol kartını temin edebilirler. Bu yardım çalışanın banka hesabına nakit biçimde ödenen yol parasından farklı olarak ayni yardım olarak kabul görür. Kanunlara göre, işçiye yapılan yardım nakit para şeklinde değil de ayni biçimde yapılıyor ise bu miktar sosyal güvenlik primine dahil edilmez.

Çalıştığınız iş yerine ulaşım imkanı nasıldır?

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız iş yerine ulaşım imkanı nasıldır? Puanı  4 soru sırası 7

  1. Şahsa tahsis edilmiş araç ile iş yerine ulaşılır.
  2. Personel servisi ile iş yerine ulaşılır.
  3. Nakit yol ücreti(aylık abonman) ile iş yerine ulaşılır.
  4. Yol ücreti yoktur.
  5. Kamyonet arkası ile iş yerine ulaşılır.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.