Çalıştığınız işyerinde yıllık izin tarihi belirlemesi nasıl yapılır?

Çalışma Şartları Yıllık İzin Tarihi Belirleme

Çalışma Şartları Yıllık İzin Tarihi Belirleme

Yıllık ücretli izin hakkı her çalışan için tanınır. 4857 sayılı kanuna göre belirlenmiş olan sürelerle, işveren tarafından işçiye yıllık izin kullandırılması zorunludur. Yeraltında çalışanların senelik ücretli izin süresi diğer tüm işçilere göre 4’er gün yükseltilerek verilir. 18 yaşından küçük olan işçiler ile 50 yaşından büyük olan çalışanların, senelik ücretli izin hakları minimum 20 gün olmaktadır.

Çalışma Şartları Yıllık İzin Tarihi Belirleme: Senelik İzin Süresi Ne Kadardır?

İşçilerin hak etmiş olduğu senelik izin süreleri, bulundukları işyerlerindeki hizmet sürelerine göre değişiklik göstermektedir. Aynı işyerinde 1 senesini dolduran işçilerin, yıllık izin hak edişleri vardır. Çalışma şartları yıllık izin tarihi belirleme konusunda işçilere tanınan süreler şu şekildedir:

  • 1-5 sene arası çalışma süresi olanlar minimum 14 gün
  • 5-15 sene arası çalışma süresi olanlar minimum 20 gün
  • 15 sene ve daha fazla çalışma süresine sahip olanlar ise minimum 26 gün senelik izin yapma hakkında sahiptirler.

Çalışma Şartları ve Yıllık İzin Tarihi Belirleme İşçinin İsteğine Göre Olabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, yıllık izin talep etme hususunda da bir açıklama bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre, çalışan, senelik izne çıkma talebini ilgili tarihten en az 1 ay öncesinde işyerine bildirmelidir. Senelik izin yönetmeliğine göre, işveren kişi, işçinin senelik izin tarihine bağlı olmadığından, talebe ve iş durumuna bağlı şekilde izin dönemi belirlenebilir.

Yıllık İzin Süreleri Parça Parça Kullanılabilir Mi?

Çalışma şartları ve yıllık izin tarihi belirleme hususunda, çalışanların merak ettiği bir diğer konu ise izin süresinin bölünüp, bölünemeyeceğidir. İşçinin hak ettiği senelik izin süresini, işveren bölemez. Fakat bu konuda şöyle bir ayrıntı vardır; işçiyle işveren karşılıklı anlaşma sağlarsa, senelik izin süresi farklı zamanlarda kullanılabilir, bölünebilir. İzin süresinin bir bölümünün 10 günden az olmaması koşulu da bulunmaktadır. Bu nedenle işçi, en az 10 gün kesintisiz senelik izin kullanmalıdır.

Çalışma Şartları ve Yıllık İzin Tarihi Belirleme: İzin Süresine Ek Olarak Yol İzni Var Mıdır?

Senelik izinlerini işyerinin olduğu kentin dışında başka bir kentte geçirecek olan çalışanlara, ek olarak ücretsiz yol izni verilmektedir. İşçinin, tatilini kent dışında geçireceğini belgelemesi ve yol izni talep etmesi koşulu ile en çok 4 güne kadar yol izni verilebilir.

 

Çalıştığınız işyerinde yıllık izin tarihi belirlemesi nasıl yapılır? 

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız işyerinde yıllık izin tarihi belirlemesi nasıl yapılır? Puanı  5 soru sırası 13

  1. Çalışan tarafından belirlenir. İşyeri sosyalleşme adına çalışanın tercihine uygun davranır.
  2. İşyeri tarafından belirlenir. Çalışan işyerinin kararına uymak zorundadır.
  3. Çalışan tarafından belirlenir, tarih aralığında izine çıkmak kesin değildir.
  4. İzin tarihi işyerindeki iş planlamasını yoğunluğuna göredir. Tarih belli değildir.
  5. Çalışana yıllık izin kullandırılmaz.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.