Çalıştığınız iş yerinde zam performans, tayin ve terfi süreçleri nasıl yönetilir?

Çalışma Şartları Zam, Tayin ve Terfi Süreçleri

Çalışma Şartları Zam, Tayin ve Terfi Süreçleri Hakkında Temel Hususlar

Çalışma şartları zam, tayin ve terfi süreçleri maddi ve manevi anlamda işçi için önemli konulardır. Ücret, iş sözleşmesindeki en temel iki husustan biridir. Çalışan ile işveren arasında yapılan sözleşme doğrultusunda, iş yapma karşılığı olarak belirli bir ücret hak edilir. İşçinin aylık ücreti asgari ücretin altında ise zam yapılması zorunludur. Diğer koşullarda, İş Kanunu’na göre işverenin zam yapma yükümlülüğü bulunmaz. Aynı şekilde terfi ve tayin konuları da, belirli haller doğrultusunda işçi tarafından hak edilir. Ancak, terfi için iş sözleşmesinde bununla ilgili koşulun olması gerekmektedir. Tayin de sadece devlet kadrolarında çalışan kişiler için geçerlidir.

Çalışma Şartları Zam, Tayin ve Terfi Süreçleri: Çalışanın Zam Hakkı Nedir?

İşçi ile işveren arasında yapılmış olan sözleşmede, belirli aralıklarla işçiye zam yapılacağına dair bir hüküm varsa, işveren zam yapmak durumundadır. Toplu iş sözleşmesiyle zam yapma beyanının olması da zam yapılması sonucunu doğurur. Çalışma şartları zam, tayin ve terfi süreçleri hakkında bilgiler sunarken şu ayrıntıyı da eklemeliyiz; işveren, tüm işçilere değil de bazı işçilere zam yaparsa, zam alamayan işçiler haklı fesih yapabilmektedirler.

Çalışanın Terfi Hakkı Nedir?

Çalışma şartları zam, tayin ve terfi süreçleri ile ilgili paylaştığımız bilgiler devam ediyor. Terfi etmek birçok işçinin hayallerinden biridir. Uzun yıllardır aynı işyerinde çalışan kişiler terfi almak isterler. İşverenlerin, İş Kanunu’na göre terfi ettirme koşulu bulunmaz. Fakat, iş sözleşmesi veya toplu sözleşmelerde böyle bir hüküm bulunuyorsa, çalışan terfi eder. Eğer işveren ayrım yapıp, diğer çalışanlara terfi vermiş ise bunun mutlaka objektif nedenleri bulunmalıdır. Sözleşmede yazdığı halde terfi ettirilmeyen bir çalışan, iş sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkına sahip olmaktadır. Sonuç olarak böyle bir durumda kıdem tazminatı alma hakkını elde eder.

Çalışanın Tayin Hakkı Nedir?

Çalışma şartları, zam, tayin ve terfi süreçleri konumuzda, şimdi de tayinden söz edeceğiz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin tayin olmasıyla ilgili herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. Memurların ise aday memurluk dönemini tamamladıktan sonra belirli kriterler dahilinde tayin olmaları söz konusu olabilmektedir.

Çalıştığınız iş yerinde zam performans, tayin ve terfi süreçleri nasıl yönetilir?

sorusu ve cevap seçenekleri

Çalıştığınız iş yerinde zam performans, tayin ve terfi süreçleri nasıl yönetilir? Puanı  3 soru sırası 19

  1. Etkin ve tam donanımlı bir performans değerlendirme sistemi üzerinden, tam donanımlı tarafsız bir kurum tarafından yapılan başarı ve beceri testlerine göre, çalışan herkes kendi bölümü içinde bulunan kişilerle değerlendirmeye alınır
  2. Eğitim ve başarı durumuna göre kriterler belirlenir.
  3. Şirkette herkes aynı teste tabi tutulur
  4. Patrona amire müdüre yakınlığa göre belirlenir.
  5. Yapılan değerlendirme sonuçları kurşun kalemle yazılır, ileriki dönemlerde performans düşüklüğü gibi bir sebeple işten atılabilirsiniz.

SORU 1     SORU 2     SORU 3   SORU 4    SORU 5    
SORU 6    SORU 7     SORU 8 SORU 9     SORU 10   
SORU 11   SORU 12   SORU 13   SORU 14 SORU 15  
SORU 16  SORU 17  SORU 18  SORU 19   SORU 2 0     
SORU 21   SORU 22 SORU 23 SORU 24  SORU 25       
SORU 26  SORU 27    SORU 28  SORU 29     SORU 3 0      

Çalışma şartları sitesinde yer alan soruların tamamı tescilli sorulardır.İzinsiz kullanımı durumunda hukuki işlemler başlatılacaktır.