Ana sayfa » Süt izni ne kadar?
Önerilenler

Süt izni ne kadar?

Merhaba

Süt izni ne kadar?
Süt izni ne kadar?

İş hayatımızda belli bir takım kurallar ve kanunlarla belirlenmiş olan bir sürü yönetmelikler mevcuttur. Bu yönetmeliklere göre çalışma hayatımız şekillenmiştir. Bu uyulması gereken kurallardan bazı hayatımıza işlenirken farklılıklara sebep olmuştur. Bu farklılar zaman zaman eşitlik konusunda makasın tamamen açılmasına iki farklı sonuca ulaşmasına sebep olacaktır. Bu konuda makasın açılmasında en çok sebep olanlar iş kanunu ve devlet memurları kanunudur. Bu iki kanunda bulunan maddelere ve yönetmeliklere göre bu yazımızda işçilerden ve memurlarda  Süt izni ne kadar? konusunu işleyeceğim. Çok farklı sonuçların nasıl hayatımıza yansıdığını sizlerde göreceksiniz.

Süt izni nedir?

Süt izni yeni bebeği olan çalışanların bebeklerini emzirmeleri amacıyla verilen izindir.

İşçilerde Süt izni ne kadar?

4857 sayılı iş kanunundaki yeri

Madde

4857 sayılı kanuna göre işçilerde süt izni 1 yaşına kadar günlük 1,5 saattir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır

365*1,5= 547,5 saatlik bir izin bulunmaktadır.

657 sayılı devlet memurları kanunundaki yeri

Memurlarda Süt izni ne kadar?

657 sayılı Devlet memurları kanunu

Madde 104

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda
günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez
kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Hesapladığımızda

İlk altı ayda 180*3= 540

İkinci  altı ay 180*1,5= 270 saat

Memurlarda süt izni toplamda 810 saattir

Bu ayrımın anayasanın eşitlik ilkesine kesinlikle aykırı olduğunu düşünmekteyim.

“Anayasa’nın 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” denilmiştir.”
Yasalar ve yansımaları konusunda ana başlık olarak hazırladığım yazıların tamamını okumanızı isterim. Yasalarda olan ve küçük detayların hayatımızda yarattığı büyük etkilerine dikkat çekmeye çalışıyorum. Mikro etkilerin makro sonuçlar doğurması bence  hiç anlamlı değil. Benzer konulardan biriside fazla mesainin işsizlik oranına doğrudan etki etmesi oldukça enteresan bir konudur. İşsizlik oranına doğrudan etki eden unsur fazla mesainin haddinden fazla yapılmasıdır. İşsizlik oranı nasıl düşürülür ? başlıklı yazımı kesinlikle okumalısınız.
Hayatımızda yasaların olumsuz etkilerine , yaşantımızda kelebek etkisi gibi nasıl büyük ve olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Yapılan yasaların, kanunların ve yönetmeliklerin yaşantıya adapte edilmesi konusunda devletin bazı adımlar atması gerektiği açıktır. Hani nasıl ehliyetlerde 2 yıl staj dönemi varsa, nasıl bir işe alışmadan evvel bir süre oryantasyon süresi varsa yasaların hayatımıza adapte edilmesinde benzer bir uygulamanın olmasını düşünüyorum.
Ayrıca Yansımalar konulu yazımı buradaki başlıktan takip edebilir okuyup paylaşabilirsiniz.

İşçi memur arasındaki farkları gösteren ve  Süt izni ne kadar? konusundan farklı olan diğer yazılarımda birisi olan Süt izni ne kadar ? başlıklı yazımı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim

KAYNAKÇA

İbrahim Tunç

Merhabalar
Güncel ve ilginç konularda özelliklede iş hayatında yaşananları izah etmeye çalıştığım yazılarımla buradan sizlere ulaşıyor olacağım. Yazdığım yazılar belki hayatınız boyunca bu şekilde sunulmamış olacaktır. Aşırı derecede ilginizi çekecek yazılarım mevcut olacak. Özellikle yasalar ve yansımalar üst başlığında yazılarım size perspektif dışından bakış açısıyla bakmanızı sağlayacaktır. 2. KİTABIM OLAN YASALAR ve YANSIMALAR İSİMLİ KİTABIM yakında e kitap olarak yayına alınacaktır.

Yazılar ekranı aşağı doğru kaydırdıkça otomatik olarak açılacaktır.
Lütfen aşağıya doğru kaydırıp diğer yazılarımızı da okuyun.
Çok sevgiler