İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR

“Anayasa’nın 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Açıktır. İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR adlı yazımızın içeriğinin temeli anayasamızda ifade edilen bu maddenin günümüzde topluma ve sosyal hayata nasıl yansıdığını görmek gerekliliğidir. Görmek zorunda olduğumuz bu gereklilik hayatı kimleri için birer saltanat kimileri içinde içinden çıkılmaz durumlarda kaldığı bir zindan haline getirmektedir.

Pekâlâ bu eşitlik yasada belirtildiği ölçüde yaşama yansıtılıyor mu? Öncelikle sitemizin genel konusu çalışma hayatı ve çalışma şartları olduğundan dolayı bu konuya göre bu soruyu cevaplamaya çalışalım. 

Hani herkes devlet memurluğu peşinde koşar hayallerini bu yönde kurar ama iş ciddiye bindiğinde gerçekte memurlukla değil diğer bir çalışma koşulu olan işçilik ile hayatına devam ettirmek gerekmektedir. 

Herkesin hayali “iyi bir iş bulmak”, “iyi bir işe sahip olmak” bu sebeple çalışma hayatına bu yönde bir arayış ve yönlendirme yaparak devam etmeyi tercih eder.-

Madem ki anayasa bize herkes eşit diye bir madde tanımladıysa insanlar burada neden iyi bir iş arayışı içine girerler. Bunun sebebi işçi ve memurların çalışma şartlarının birbirinden tamamen farklı ve bir tarafa doğru tamamen negatif olarak eğilmesinden dolayıdır. Yazının devamında bu negatif eğilmenin sebeplerini ilgili kanun ve maddelerine göre incelenmiş haline göre detaylı olarak bulabileceksiniz.

Şimdi bu yan tarafta paylaştığımız makasın bir ucunda memurlar bir ucunda işçi olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebini ve makasın ağzının nasıl açıldığını detayları incelerken görelim.

İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR hakkında detaylı bilgilere kolay ve anlaşılır biçimde ulaşmanız için her konuyu en az ikiye ayırarak göstermeyi seçtik.

Aşağıdaki ikonlar çalışanları ve yakınlarını simgelemektedir

Haftalık tatil

Memur

Memurlarda 2 gün kesin ve net olarak cumartesi ve pazar günleri

İşçi

İşçilerde 7 günde 1 gün

Bu husus insanların birbirleri ile sosyalleşmesine diğer insanlarla ve ailesiyle vakit geçirmesine ayrıca engel teşkil etmektedir.

Haftalık çalışma süresi

Memur

Memur çalışma saati haftada 40 saat işçilerde ise 45 saattir. Bazı kurumlarda 37,5 saat olarak uygulanır.

İşçi

İşçilerde Çalışma saati  ise 45 saattir

Bu saate dayalı süreler toplamda memurlarda 5 güne yayılmış, işçilerde ise 6 güne uzatılmıştır.

Yıllık izin

Memur

Memurlar için ilk 10 yılda 20 gün daha sonraki yıllarda 30 gün olarak hesaplanır

İşçi

İşçiler için) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamayacak şekilde kullandırılır.

Resmi tatillerde  izin

Memur

1 ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Ramazan Bayramı Arifesi
Ramazan Bayramı 1. günü
Ramazan Bayramı 2. günü
Ramazan Bayramı 3. günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
(Yarım gün) Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz Kurban Bayramı 1. günü
Kurban Bayramı 2. günü
Kurban Bayramı 3. günü
Kurban Bayramı 4. günü
30 Ağustos Zafer Bayramı

28 ekim yarım gün Cumhuriyet bayramı arifesi
29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı

bu izinlerinde ve ek olarak hükümetin belirlediği ilave resmi tatillerin tamamında ( kolluk kuvvetleri çalışanları, sağlık çalışanları ( NÖBETCİLERİ )

haricinde kalanların tamamı izinlidir.

İşçi

1 ocak Yılbaşı
23 Nisan   Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs   Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs   Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Ramazan Bayramı Arifesi
Ramazan Bayramı 1. günü
Ramazan Bayramı 2. günü
Ramazan Bayramı 3. günü
15 Temmuz  Demokrasi ve Milli Birlik Günü
(Yarım gün)   Kurban Bayramı Arifesi
31 Temmuz   Kurban Bayramı 1. günü
Kurban Bayramı 2. günü
Kurban Bayramı 3. günü
Kurban Bayramı 4. günü
30 Ağustos   Zafer Bayramı

28 ekim yarım gün Cumhuriyet bayramı arifesi
29 Ekim Perşembe Cumhuriyet Bayramı

Bu resmi tatillere ilave olarak hükümetin ilave ettiği resmi tatillerde işverenin izni vermesi halinde izindedir. Diğer şartlarda çalışmakla mükelleftir.

.

Doğum izni

Çalışan

Doğum izni kadın için işçiler ve memurlar için doğumdan önce ve sonra 8 er hafta olarak planlanmıştır.

Çalışan

Doğum izni erkek için  babalık izni diye bilinen bu izin memurlarda 10 gün işçilerde 3 gün olarak verilmektedir.

Evlilik izni

Memur

Kendisi evlenecek olan memura 7 gün, Çocuğu evlenecek memur için yedi gün

İşçi

Kendisi evlenecek olan işçiye 3 gün, Çocuğu evlenecek işçi için ise herhangi bir tanımlanmış izin yoktur. Varsa yıllık izni yoksa ücretsiz izin kullandırılır.

Vefat ve taziye izni

Memur

Memurun 1. Derece yakını için 7 gün

 Memurun 2.derecede yakını için 7 gün

İşçi

İşçinin 1. Derece yakını için 3 gün

İşçinin 2. Derecede yakını için Varsa yıllık izni yoksa ücretsiz izin kullandırılır.

Mazeret izni

Memur

Memurlarda 10+10 toplamda 20 gün

İşçi

İşçilerde Varsa yıllık izni yoksa ücretsiz izin kullandırılır.

Süt izni

Memur

Memur hanımlarda ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ayda 1,5 sat günlük olarak verilir.

 180*3=540+180*1,5=270 toplamda memur için süt izni 810 saat

İşçi

İşçilerde ise 1 yıl günlük 1,5 saat olarak izin kullandırılır.

365 *1,5 =547,5 saat süt izni işçiler de verilmektedir.

Bebek

 Bir bebek doğduğunda annesi memur ise annesi işçi olan bir bebekten toplamda bir buçuk kat daha fazla annesini emme hakkı var.

Yazıklar olsun

Çalışanların

çoğu bu durumdan haberi olmadığı için olaya da bu şekilde bakacak bilgisi ve donanımı da olmayabilir.

“Anayasa’nın 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Diye başlamıştı oysaki yazımız

Süt izni konusunda hiçde bu maddeye uymayan bir uygulama içindeyiz.

İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR adlı yazımızın en uç noktada ayrımda olduğu husus budur

İzinlerde sosyal hakların ve ayni yardımların devamlılığı

Memur

Memurlarda kesilmez

İşçi

İşçilerde kesilir

Hastalık izni

Memur

Kanser ve verem gibi hastalıklarda 18 ay diğer rahatsızlıklarda 12 ay olarak memurların izin hakkı bulunmaktadır.

İşçi

İşçilerde ise bu izin bulunmamaktadır. “işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Refakat izni

Memur

Bakmakla yükümlü olduğu yakınına refakat edebilmek için

Memurlarda 3 ay özlük hakkı kaybolmadan ilave ile 6 aya kadar uzatabilir.

İşçi

Bakmakla yükümlü olduğu yakınına refakat edebilmek için

 İşçilerde ise maalesef böyle bir izin bulunmamaktadır.

Aylıksız izin

Memur

Memurlarda 18 ay

İşçi

İşçilerde ise maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR

Aylıksız doğum izni

İşçi

Doğum yapan işçiye maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

Memur

Doğum yapan memureye 24 ay

Aylıksız izin eşi doğum yapan

İşçi

İşçiye ise maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

Memur

Memura 24 ay

Aylıksız izin sayısı

İşçi

İşçiye maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

Memur

Memura 5 yıllık memurluk hayatı dolduktan sonra 2 defa bu hak tanınmaktadır.

Askerlik izni

İşçi

İşçiye maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

Memur

Memurlarda askerlik süresince aylıksız izinli sayılır

Aylık ödenme zamanı

Memur

Memurlarda işbaşı yapıldığı ayın ilk günü,

İşçi

İşçilerde işbaşı yapıldıktan sonra 49 gün içinde ödenir.

İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR

Dinlenme ve öğlen arası

Memur

Memurlarda resmi saat aralığı ile belirlenir. Artı mesai bitiminde işten çıkışı kesindir. Önünde vatandasın hangi işi olursa olsun yapmadan hatta 1-2 -5 hatta bazı kurumlarda 30 dakika öncesinden hizmet vermeyi bırakırlar.

Bir adım daha ileriye götürelim diye yazıyoruz, bugünde hiçbir iş yapmadan mesaiyi bitirdik ALLAH’A ŞÜKÜR diyen memurlar olduğu da su götürmez bir gerçek

İşçi

İşçilerde ise işverenin insafına kalmış olarak devam etmektedir.

İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR hakkında ayrıca başlıklar olarak sunacağımız hususlar sadece memurlarda, memurlara tanınan haklar olarak bulunmaktadır. İşçilerde ise maalesef bu haklar bulunmamaktadır.

Ödül, Temsil giderleri, İş güçlüğü zammı, İş riski zammı ,Eleman teminindeki güçlük zammı, Mali sorumluluk tazminat ,Ek gösterge zammı ,Kademe aylığı, Özel hizmet tazminatı, Eğitim öğretim tazminatı kendisi ve çocuğu için, Din hizmeti tazminatı, Emniyet hizmeti tazminatı, Mülki idare amiri tazminatı, Denetim tazminatı, Adalet hizmetleri tazminatı, Vekâlet aylığı, Sosyal tesis ihtiyacı, Konut ihtiyacı, Öğrenim bursları ve yurtları yardımı, Aile yardımı ödeneği, Doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, Cenaze gıd4erlerı,Giyecek yardımı, Yiyecek yardımı ,Yakacak yardımı

Memur hakları için kaynak bilgisi için tıklayın

İşçi hakları için kaynak bilgisi için tıklayın

İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR isimli yazımızı incelediniz. İş hayatınızda başarılar dileriz

Çalışma şartları

İŞÇİ MEMUR ARASI FARKLAR