Çalışma hayatında işçi memur arasında farklar

“Anayasa’nın 10. maddesinde, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

Açıkça ifade edilen bu maddenin günümüzde topluma ve sosyal hayata nasıl yansıdığını görmek gereklidir. Görmek zorunda olduğumuz bu gereklilik hayatı kimleri için birer saltanat kimileri içinde içinden çıkılmaz durumlarda kaldığı bir zindan haline getirmektedir.

Pekâlâ bu eşitlik yasada belirtildiği ölçüde yaşama yansıtılıyor mu? Öncelikle sitemizin genel konusu çalışma hayatı ve çalışma şartları olduğundan dolayı bu konuya göre bu soruyu cevaplamaya çalışalım. Hani herkes devlet memurluğu peşinde koşar hayallerini bu yönde kurar ama iş ciddiye bindiğinde gerçekte memurlukla değil diğer bir çalışma koşulu olan işçilik ile hayatına devam ettirmek gerekmektedir. Herkesin hayali “iyi bir iş bulmak”, “iyi bir işe sahip olmak” bu sebeple çalışma hayatına bu yönde bir arayış ve yönlendirme yaparak devam etmeyi tercih eder.

 

Madem ki anayasa bize herkes eşit diye bir madde tanımladıysa insanlar burada neden iyi bir iş arayışı içine girerler. Bunun sebebi işçi ve memurların çalışma şartlarının birbirinden tamamen farklı ve bir tarafa doğru tamamen negatif olarak eğilmesinden dolayıdır. Yazının devamında bu negatif eğilmenin sebeplerini ilgili kanun ve maddelerine göre incelenmiş haline göre detaylı olarak bulabileceksiniz.

Şimdi bu yan tarafta paylaştığımız makasın bir ucunda memurlar bir ucunda işçi olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebini ve makasın ağzının nasıl açıldığını detayları incelerken görelim.

İlk olarak inceleyeceğimiz çalışma şartları arasında “haftalık çalışma süresi” yer almaktadır.

Haftalık çalışma süresi memurlarda 40 saat işçilerde ise 45 saattir

Bu saate dayalı süreler toplamda memurlarda 5 güne yayılmış, işçilerde ise 6 güne uzatılmıştır.

 

Haftalık tatil

Memurlarda 2 gün kesin ve net olarak cumartesi ve pazar günleri

İşçilerde 7 günde 1 gün

 

Bu husus insanların birbirleri ile sosyalleşmesine diğer insanlarla ve ailesiyle vakit geçirmesine ayrıca engel teşkil etmektedir.

Yıllık izin

Memurlar için ilk 10 yılda 20 gün daha sonraki yıllarda 30 gün olarak hesaplanır

İşçiler için) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamayacak şekilde kullandırılır.

Doğum izni

Doğum izni kadın için işçiler ve memurlar için doğumdan önce ve sonra 8 er hafta olarak planlanmıştır.

Doğum izni erkek için  babalık izni diye bilinen bu izin memurlarda 10 gün işçilerde 3 gün olarak verilmektedir.

Evlilik izni

Kendisi evlenecek olan memura 7 gün

Kendisi evlenecek olan işçiye 3 gün

Çocuğu evlenecek memur için yedi gün

Çocuğu evlenecek işçi için ise herhangi bir tanımlanmış izin yoktur. Varsa yıllık izni yoksa ücretsiz izin kullandırılır.

 

Vefat ve taziye izni

Memurun 1. Derece yakını için 7 gün

İşçinin 1. Derece yakını için 3 gün

Memurun 2.derecede yakını için 7 gün

İşçinin 2. Derecede yakını için Varsa yıllık izni yoksa ücretsiz izin kullandırılır.

Mazeret izni

Memurlarda 10+10 toplamda 20 gün

İşçilerde Varsa yıllık izni yoksa ücretsiz izin kullandırılır.

Süt izni

Memur hanımlarda ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ayda 1,5 sat günlük olarak verilir

İşçilerde ise 1 yıl günlük 1,5 saat olarak izin kullandırılır.

# 180*3=540+180*1,5=270 toplamda memur için süt izni 810 saat

#365 *1,5 =547,5 saat süt izni işçiler de verilmektedir.

 İzinlerde sosyal hakların ve ayni yardımların devamlılığı

Memurlarda kesilmez

İşçilerde kesilir

 

Hastalık izni

Kanser ve verem gibi hastalıklarda 18 ay diğer rahatsızlıklarda 12 ay olarak memurların izin hakkı bulunmaktadır.

İşçilerde ise bu izin bulunmamaktadır. “işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.”

 

Refakat izni

Bakmakla yükümlü olduğu yakınına refakat edebilmek için

Memurlarda 3 ay özlük hakkı kaybolmadan ilave ile 6 aya kadar uzatabilir.

İşçilerde ise maalesef böyle bir izin bulunmamaktadır.

 

Aylıksız izin

Memurlarda 18 ay

İşçilerde ise maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

 

Aylıksız doğum izni

Doğum yapan memureye 24 ay

Doğum yapan işçiye maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

Aylıksız izin eşi doğum yapan

Memura 24 ay

İşçiye ise maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

Aylıksız izin sayısı

Memura 5 yıllık memurluk hayatı dolduktan sonra 2 defa bu hak tanınmaktadır.

İşçiye maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

 

Askerlik izni

Memurlarda askerlik süresince aylıksız izinli sayılır

İşçilerde maalesef bu şekilde bir izin bulunmamaktadır.

Aylık ödenme zamanı

Memurlarda işbaşı yapıldığı ayın ilk günü,

İşçilerde işbaşı yapıldıktan sonra 49 gün içinde ödenir.

 

Dinlenme ve öğlen arası

Memurlarda resmi saat aralığı ile belirlenir.

İşçilerde ise işverenin insafına kalmış olarak devam etmektedir.

 

Ve ayrıca başlıklar olarak sunacağımız hususlar sadece memurlarda, memurlara tanınan haklar olarak bulunmaktadır. İşçilerde ise maalesef bu haklar bulunmamaktadır.

Ödül, Temsil giderleri, İş güçlüğü zammı, İş riski zammı ,Eleman teminindeki güçlük zammı, Mali sorumluluk tazminat ,Ek gösterge zammı ,Kademe aylığı, Özel hizmet tazminatı, Eğitim öğretim tazminatı kendisi ve çocuğu için, Din hizmeti tazminatı, Emniyet hizmeti tazminatı, Mülki idare amiri tazminatı, Denetim tazminatı, Adalet hizmetleri tazminatı, Vekâlet aylığı, Sosyal tesis ihtiyacı, Konut ihtiyacı, Öğrenim bursları ve yurtları yardımı, Aile yardımı ödeneği, Doğum yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, Cenaze gıd4erlerı,Giyecek yardımı, Yiyecek yardımı ,Yakacak yardımı